Refusion

Revisionspåtegnet takst.

Kommunerne har mulighed for at få delvis statsrefusion på udgifterne til overnatningerne på krisecenteret.

Revisionspåtegnet takst 2015
Takst 2014

Revisionspåtegnet takst 2014
Takst 2014

Revisionspåtegnet takst 2013
Takst 2013

Revisionspåtegnet takst 2012

Revisionspåtegnet takst 2011