Årsstatus 2019

 

Vold er aldrig acceptabelt og kan aldrig retfærdiggøres. På trods af dette lever tusindvis af familier med det store tabu, som vold i hjemmet er. Mange af krisecentrets tidligere beboere fortæller at det kan være svært at forlade deres voldelige partner. Volden kommer snigende og skaber et forvrænget billede af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. En del kvinderne har også på baggrund af eksempelvis fælles børn eller en uoverskuelig økonomi følt sig bundet til deres voldelige partner. Disse områder er særlig udsatte for at kunne blive inddraget i partnerens voldsudøvelser. I forgangne år havde 28% af kvinderne været udsat for økonomisk vold fra deres partner i en kombination med en eller flere andre voldsformer. Frederiksværk Krisecenter kæmper for en verden, hvor kvinder og børn lever fri for vold. I løbet af 2019 havde krisecentret 83 beboere, som i gennemsnit havde et ophold på 90 dage. Mange af disse lykkedes det at hjælpe videre til et nyt liv uden vold. I vores årsstatus 2019 har vi samlet vores beskrivelse af 2019, samt en del tal og statistik der kan give et billede hvad voldsramte kvinder og børn er udsat for og hvor mange der har ophold på et krisecenter på et år.

Hent Årsstatus 2019 som pdf-fil ved at trykke her!  – Frederiksværk krisecenter Årsstatus 2019

HVILKEN VOLD HAR DE VÆRET UDSAT FOR – Kvinderne der bliver indskrevet til krisecenterophold på Frederiksværk Krisecenter, er alle visiteret på baggrund af den vold de har været udsat for og det faktum at volden er begået mod dem af en intim partner eller en anden person i nær relation til dem. Nedenfor fremgår det hvor mange af kvinderne på krisecentret i 2019 der i forbindelse med indskrivningen har været udsat for de voldsformer vi har målt på i 2019. Hovedparten af kvinderne har været udsat for fysisk- og psykisk vold ofte i en kombination med andre voldsformer.

 

VOLD I PROCENTER – Hovedparten af beboerne i 2019 har været udsat for flere typer at vold samtidig. 57% har været udsat for 2-3 typer af vold samtidig, mens 32% har været udsat for en mere kompleks sammensætning af voldsformer med 4-8 forskellige former for vold.

 

BELÆGNINGSPROCENT – Krisecentret har i 2019 haft en belægningsprocent på 86,6%. Dette er 15,7% højere end gennemsnittet af de fire foregående år. Krisecentret har haft en stigning på 274 på faktiske belægningsdage i 2019 i forhold til 2018. Dette betyder på den ene side at krisecentret har fået udnyttet krisecentrets kapacitet bedre, men samtidig har krisecentret i store dele af året stadig haft kapacitet til akut at modtage voldsudsatte kvinder. Den højere belægningsprocent er resultatet af krisecentrets målrettede arbejde på hele tiden at bringe flest mulige krisecenterpladser i spil, samt en generel stor søgning af krisecenterpladser på landsplan.

Se mere statistik og tal fra krisecentrets virke i 2019 i vores Årsstatus – hent den her under.

Hent Årsstatus 2019 som pdf-fil ved at trykke her!  – Frederiksværk krisecenter Årsstatus 2019

 

Der er aldrig nogen begrundelse for vold i hjemmet. God læselyst!