Partnervold: Pas på dig selv under Corona-krisen

Guide til ofre for partnervold og deres pårørende. Er du i akut fare skal du ringe 112 med det samme.

Vær ekstra opmærksom på god hygiejnepraksis, også når du tager skridtet væk fra en voldsudøver – Vask hænderne regelmæssigt, undgå at røre dit ansigt, minimere kontakten med overflader, som andre mennesker har haft kontakt med.

At undgå det offentlige rum og arbejde hjemmefra kan hjælpe med at reducere spredningen af ​​COVID-19. For mange voldsudsatte er det ikke det sikreste at være hjemme. Vi ved, at udefra kommende faktorer, der tilføjer stress og økonomisk belastning, bidrager negativt og kan medføre at situationen bliver mere ustabil for den voldsudsatte. Der kan meget let opstå situationer, hvor den voldsudsattes sikkerhed bringes yderligere i fare.

 

Vold handler om magt og kontrol. Når voldsudsatte bliver tvunget til at blive i hjemmet eller i nærheden af ​​voldsudøver oftere end normalt, kan voldsudøveren bruge ethvert virkemiddel til at udøve kontrol over sit offer, herunder et nationalt sundhedsmæssigt problem som COVID-19. Mange virksomheder arrangere, at deres medarbejdere kan arbejde hjemmefra, og sundhedsmyndighederne tilskynder til at nedbringe antallet af sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen. Dette kan en voldsudøver drage fordel af til at få mere kontrol.

Hvordan COVID-19 kan påvirke kvinder udsat for partnervold:

  • De voldsudøvende partnere kan tilbageholde nødvendige remedier, såsom håndrensningsmiddel eller desinfektionsmidler.
  • Voldsudøveren kan dele forkert information om pandemien for at kontrollere eller skræmme voldsudsatte eller for at forhindre dem i at søge lægebehandling, hvis de har symptomer.
  • Kvindekrisecentre og ambulante tilbud kan opleve et ekstra pres på grund af COVID-19. Dels fordi al rådgivning og hjælp er mere omfattende under pandemien. Dels fordi det er meget ressourcekrævende at have indlogerede med symptomer på COVID-19. Voldsudsudsatte kan også være usikre på at bo sammen med fremmed og den smitterisiko det indebærer.
  • Voldsudsatte, der er ældre eller har kroniske hjerte- eller lungesygdomme, er i en særlig risikogruppe. De frarådes at ved at opholde sig på offentlige steder, hvor de normalt ville kunne få støtte og beskyttelse, som eksempelvis krisecentre, rådgivningstilbud og retsbygninger.
  • Rejsebegrænsninger kan have indflydelse på en flugt eller sikkerhedsplan – Offentlig transport kan stadig godt bruges i forbindelse flugt fra hjemmet. Hold afstand til alle. Vi anbefaler at tage en bil eller en taxa hvis det er en mulighed.
  • Voldsudøvere kan føle sine handlinger mere berettiget og eskalerer deres isolationstaktik.

Hvis noget af ovenstående lyder som noget du eller en du elsker, kan blive udsat for er her et par forslag til hvad der kan få denne usikre tid til at føles lidt mere sikker.

Opret en sikkerhedsplan

En sikkerhedsplan er en personlig og praktisk plan, der har til formål at opretholde din sikkerhed, mens du er i et forhold, planlægger at forlade et eller efter at du har forladt et forhold. På Frederiksværk Krisecenter hjælper vi kvinder med at lægge en sikkerhedsplan. En sikkerhedsplan kan med fordel også lægges sammen med venner, familiemedlemmer og enhver, der er bekymret for deres egen eller en andens sikkerhed.

Hvis du og din partner er blev hjemsendt eller skal arbejde hjemmefra for at holde social afstand til andre. Kan det at have en sikkerhedsplan klar hjælpe dig med at beskytte dig selv i løbet af denne stressende tid. Du kan læse mere om sikkerhedsplaner her

Vær ekstra opmærksom på god hygiejnepraksis, også når du tager skridtet væk fra en voldsudøver – Vask hænderne regelmæssigt, undgå at røre dit ansigt, minimere kontakten med overflader, som andre mennesker har haft kontakt med.

Hvis du er ven af eller familiemedlem til en person, der bliver udsat for vold, kan du muligvis ikke besøge dem personligt på grund af COVID-19. Det er meget stressende at se en, du holder af blive såret og gjort fortræd. Husk dig selv på, at du ikke kan tage beslutninger for en anden person, men du kan tilskynde din ven eller familiemedlem til at tænke over deres velbefindende, en sikkerhedsplan og praktisere omsorg, mens de stadig er i deres hjem.

Ræk ud for hjælp

I denne periode hvor alle opfordres til at blive hjemme, kan du føle dig isoleret fra dine venner og familie. Hvis du er isoleret, kan du prøve at opretholde din sociale kontakt til andre online eller over telefonen, og prøv at holde dig til dine daglige rutiner så meget som muligt.

Hvis du bliver udsat for vold i hjemmet eller er pårørende til en der bliver udsat for vold, så er Frederiksværk Krisecenter klar med støtte og rådgivning. Du kan ringe til tlf. 47770447 mandag til fredag fra kl. 10:00-18:00. Hvis du ikke er i stand til at tale sikkert, kan du skrive til os på Messenger her.

Er du i akut fysisk fare, så ring til Alarmcentralen på 112.

Aften, nat og weekend henviser vi til den nationale hotline for vold i nære relationer på tlf. 1888 – De kan udover rådgivning også finde ledige krisecenterpladser i hele landet.

Vær ekstra opmærksom på god hygiejnepraksis, også når du tager skridtet væk fra en voldsudøver – Vask hænderne regelmæssigt, undgå at røre dit ansigt, minimere kontakten med overflader, som andre mennesker har haft kontakt med.