Til fagpersoner

Det gode samarbejde

Som fagperson kan du forvente at have et godt og engageret samarbejde med krisecentrets fagpersoner. Efter en visitering af en voldsramt kvinde vil vi altid kontakte hjemkommunen med henblik på at få startet et god samarbejde op.

På Frederiksværk Krisecenter har vi for mange år siden indført en kontaktpersonordning. Dette betyder at alle beboere har deres egen kontaktperson under opholdet, og derved ved de altid hvem der hjælper dem og har samtaler med dem om den vold de har været udsat for. For fagpersoner, såsom sagsbehandlere betyder det også at man har en fast samarbejdspartner. Det er godt for kvinden og der er godt for alle os der arbejder på at hjælpe hende. Har kvinden børn med på opholdet, så får de tildelt en børnekontaktperson. Også her bliver der talt om den vold familien har været udsat for og der er stor fokus på relationsopbygning.

Krisecentrets fagpersonale arbejder ud fra en narrativ-værktøjskasse, med en empowerment orienteret tilgang. Dette betyder at fagpersonalet har redskaber til at lave en god bearbejdende samtale og samtidig arbejder på at kvinden skal havde magten tilbage over hendes eget liv.

Frederiksværk Krisecenter har en fagperson med speciel viden og kompetence inden for æresrelateret vold.  Ligeledes er det muligt for kvinder med børn at gennemgå et Cos-P forløb (Circle of Security) under opholdet.

Udover den information der er her på siden, så henviser vi også til at se nærmere på beskrivelsen af krisecentret på tilbudsportalen. 


Skriv dig op til vores faglige nyhedsbrev

Vi stiller gerne vores voldsfaglige viden tilrådighed for fagpersoner der arbejder med borgerer i udsatte positioner.

Det kan være som sparring i forhold til en konkret sag hvor der er vold i hjemmet eller mistanke herom. Det kan også være der er brug for at blive klædt på på et mere overordnet plan.

Dette kan foregå telefonisk på hverdage mellem 10:00-16:00. Vi kommer også gerne ud og laver et oplæg om voldsudsatte kvinder og børn og hvordan man kan opspore volde og handle på den.

Subscribe

* indicates requiredFagligt nyhedsbrev