Til fagpersoner

Vi stiller gerne vores voldsfaglige viden tilrådighed for fagpersoner der arbejder med borgerer i udsatte positioner.

Det kan være som sparring i forhold til en konkret sag hvor der er vold i hjemmet eller mistanke herom. Det kan også være der er brug for at blive klædt på på et mere overordnet plan.

Dette kan foregå telefonisk på hverdage mellem 10:00-16:00. Vi kommer også gerne ud og laver et oplæg om voldsudsatte kvinder og børn og hvordan man kan opspore volde og handle på den.

Krisecentret har også særlige kompetencer inden for negativ social kontrol og æresrelateret vold.

 

Vi vil også meget gerne fortælle mere om hvilket tilbud vi har til de kvinder der træder ud af volden. Ring endelig for en afklaring.

Udover den information der er her på siden, så henviser vi også til at se nærmere på beskrivelsen af krisecentret på tilbudsportalen.