Efterværnsgruppe for voldsudsatte kvinder søger deltagere

Støtte til at komme videre i livet uden vold

Frederiksværk Krisecenter starter i samarbejde med Lev Uden Vold endnu et efterværnsforløb for voldsudsatte kvinder. Vores erfaringer fra det første forløb er at efterværnsforløbet i høj grad har været med til at styrke de voldsramte kvinder til et forsat liv uden vold. Efterværnsgruppen har til mål at hjælpe den enkelte kvinde med fortsat, at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet uden vold, samt at fastholde udviklingen der er sat i gang ved bruddet med volden. Der arbejdes aktivt med at deltagerne  får skabt et overblik over egen situation og de muligheder de har hver især. Vi har også erfaret at efterværnsgruppen også er et godt sted hvor deltagerne kan skabe positive relationer og danne netværk med andre i en lignende situation.

Rammer for efterværnsgruppen

  • Efterværnsgruppen er for tidligere voldsudsatte kvinder, der er brudt ud af volden.
  • Efterværnsgruppen ledes af en gruppeleder med psykologisk baggrund, samt en fast tilknyttet kontaktperson fra krisecentret.
  • Efterværnsgruppen løber over 20 uger og der er møde hver 14. dag. Hvert møde varer 3 timer med pause.
  • Der er 5-6 kvinder tilknyttet efterværnsgruppen af gangen.

Hvis du kunne være interesseret i at deltage i efteværnsgruppen på Frederiksværk Krisecenter, så kontakt Frederiksværk Krisecenter på Telefon: 47770447 – Mail: krisecenteret@mail.dk – Messenger: krisecenter.nu

Du er også meget velkommen til at kontakte os hvis du er i tvivl om tilbuddet er noget for dig, så kan vi hjælpe med den afklaring.

Bliv kontaktet og vær med når vi starter næste gruppe op efter sommerferien.

Dine oplysninger vil bliver behandlet fortroligt jf. Gdpr