Efterværnsgruppe for voldsudsatte kvinder

Støtte til at komme videre i livet uden vold

I samarbejde med Lev Uden Vold har Frederiksværk Krisecenter startet en efterværnsgruppe for voldsudsatte kvinder. Efterværnsgruppen skal være med til at styrke voldsudsatte efter et ophold på Frederiksværk Krisecenter, er andet krisecenter eller eventuelt efter et ambulant behandlingstilbud. Efterværnsgruppen skal hjælpe den enkelte kvinde med forsat, at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet uden vold, samt at fastholde udviklingen der er sat i gang under krisecenteropholdet. Målet, at den voldsudsatte kvinde får skabt et overblik over egen situation og de muligheder, hun har. I efterværnsgruppen er det også muligt at skabe positive relationer og danne netværk med andre i en lignende situation.

Rammer for efterværnsgruppen

  • Efterværnsgruppen er for tidligere voldsudsatte kvinder, der er brudt ud af volden.
  • Man skal have været på krisecenter eller igennem et ambulant behandlingsforløb for at deltage. (Kvinden behøver derved ikke have haft ophold på Frederiksværk krisecenter)
  • Efterværnsgruppen ledes af en gruppeleder med psykologisk baggrund, samt en fast tilknyttet kontaktperson fra krisecentret.
  • Efterværnsgruppen løber over 20 uger og der er møde hver 14. dag. Hvert møde varer 3 timer med pause.
  • Der er 5-6 kvinder tilknyttet efterværnsgruppen af gangen.

Hvis du kunne være interesseret i at deltage i efteværnsgruppen på Frederiksværk Krisecenter, så kontakt enten Lev Uden Vold på Tlf. 31 51 44 41 – mail: kontakt@levudenvold.dk eller Frederiksværk Krisecenter på Tlf. 47770447 –  mail: krisecenteret@mail.dk

Du er også meget velkommen til, at kontakt hvis du er i tvivl om tilbuddet er noget for dig.

Der er også efterværnsgrupper for vold udsatte i andre byer. Klik her og læs mere.