fbpx

Vær med til at skabe håb, fællesskab og frihed for kvinder efter ophold på krisecenter

Frederiksværk krisecenter søger lige nu frivillige netværkskontakter til at støtte kvinder og deres børn i deres videre færd i livet. Du vil blive matchet op med en kvinde der passer til dig, dine egenskaber og interesser.

Projektet har til formål at mindske voldsramte kvinders følelse af ensomhed i overgangen til egen bolig. En af følgevirkningerne ved at være udsat for vold er social isolation som led i den psykiske vold. Kvinder der er udsat for psykisk vold oplever bl.a. en følelse af ensomhed og isolation fra både arbejdsmarked og venner og familie. Det kan også være at kvinden, grundet vold, er nødsaget til at fraflytte det område hvor hendes netværk er.

Projektet vil bidrage med frivillige kræfter, der vil blive uddannet, så de på bedst mulig vis kan varetage opgaven. De frivillige vil bidrage til at kvinden kan få genetableret tilknytning til samfund samt familie og øvrigt netværk. Der er større risiko for at kvinden vender tilbage til volden, hvis følelsen af ensomhed er til stede, når hun flytter i egen bolig.

Dine opgaver vil bl.a. være at besøge kvinden i hjemmet, tage med hende ud til arrangementer, introducere hende til tilbud i lokalområdet.

Du vil blive tilbudt relevant uddannelse, der bl.a. vil give indblik i, hvilke følger der kan være af at have levet et liv, hvor vold har været en del af hverdagen.

Projektet vil også tilbyde kvinder og børn sociale grupper, der vil være faciliteret af de frivillige. Timeantallet kan variere, men regn med at bruge 3 timer ugentligt. Vi forventer at du er fyldt 20 år. Der er en fordel med en relevant faglig baggrund, men ikke et krav.

Vi glæder os til at høre fra dig

Hvis du tænker at du måske kunne tænke dig at vide mere eller deltage i projektet, så send en mail til Nana på nana@krisecenter.nu eller giv hende et kald på tlf: 30739551.

Frederiksværk krisecenter er et kvindekrisecenter, der tilbyder sikkerhed og rådgivning til voldsudsatte kvinder og deres medfølgende børn. Krisecentret er grundlagt 1981 og er dermed et af landets ældste krisecentre. Krisecentret er selvejende og fagligt funderet. Vi hjælper gennemsnitlig 45 kvinder og 45 børn om året med sikkerhed og trygt krisecenterophold. Frederiksværk Krisecenter har plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn. Snart udvider vi med en frivillig indsats, der skal skabe håb, fællesskab og frihed for kvinder efter de er flyttet ud fra krisecentret.