VI SØGER EN ENGAGERET KOLLEGA

Vi søger en kollega primært til børneområdet pr. 1. juni 2020. Stillingen er på 37 timer.

Frederiksværk krisecenter er et botilbud til voldsramte kvinder og deres børn, i henhold til Servicelovens § 109. Vi har plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn. På Frederiksværk Krisecenter kommer du til, at arbejde tæt sammen med resten af personalegruppen, der består af fem engagerede, erfarne og veluddannede kollegaer med sundheds-/pædagogfaglig baggrund.
Din opgave er primært, at være gennemgående kontaktperson for børnene på krisecentret. Sammen med en kollega, skal du give især børnene en god hverdag på krisecentret. Du skal afholde samtaler med børnene, så de får mulighed for at fortælle om deres oplevelser og følelser ved at overvære vold i hjemmet. Du skal være børnenes rådgiver og tale deres sag. Der vil også være en være en del spændende mor-barn arbejde. Opgaven indeholder en del skriftligt arbejde, eksempelvis udarbejdelse af underretninger og krisecentererklæringer. Derudover skal du planlægge og afholde aktiviteter for beboerne og deltage i det almindelige arbejde på krisecenteret.
Empowerment er grundlæggende for vores arbejde. En vigtig værdi er derfor at respektere kvindernes egne valg, deres forskellige kulturer normer og værdisæt. Vi arbejder også ud fra et fælles narrativt afsæt.
Arbejdstiden er i tidsrummet 9.00-21.00 med vagt hver 4. weekend samt helligdage.
VI LÆGGER VÆGT PÅ:

     • At du har relevant socialpædagogisk- / socialfagliguddannelse.
     • At du har erfaring inden for området eller relaterede områder med kriseramte og traumatiserede mennesker, børn- og familier.
     • Er et engageret menneske med en god situationsfornemmelse.
     • At du er indstillet på efteruddannelse i 2019.
     • At du kan arbejde i tværfagligt team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt.
     • At er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel beboerne, som til dine kollegaer.
     • At er psykisk stabil, fordomsfri og har egne værdier på plads.
     • Er i stand til at have mange bolde i luften og skabe struktur for dig og dine opgaver.
     • At du er god til skriftlig kommunikation.
     • At du er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og samarbejde.
     • At du kan rumme en til tider kompleks kontakt med familier og deres børn.

    VI TILBYDER:

    Et fagligt og personligt udviklende job.

    • Meget stabile og fagligt stærke kollegaer.
    • Et spændende arbejdsmiljø, hvor to dage sjældent er ens.
    • En arbejdsplads, hvor etik, nærhed og omsorg er vigtige faktorer.
    • Supervision og gode muligheder for kompetenceudvikling.
    • Et højt fagligt niveau i det pædagogiske og socialfaglige arbejde.
    • En åben arbejdsplads med lydhørhed for dine ideer og faglige input.
    • Et skønt team, hvor der altid er plads til omsorg og et godt grin.
    • DATOER
     Ansøgningsfrist: Onsdag 14. november 2018
     Ansættelsessamtaler: Torsdag 13. december 2018.
     2. samtale: Mandag 17. december 2018.
     INFORMATION
     Du kan læse om krisecenteret på vores hjemmeside:
     WWW.FREDERIKSVAERK-KRISECENTER.DK
     eller på krisecentrets facebook-side:
     WWW.FACEBOOK.COM/KRISECENTER.NU
     Se mere om krisecenter og vold mod kvinder på:
     WWW.LOKK.DK
     Eventuelle spørgsmål til stillingen kan stilles telefonisk på hverdage mellem kl 10.00 og kl 12.00 på telefonnummer: 47 770447
     ANSØGNING
     Ansøgning, cv og eksamenspapirer sendes til javo@frederiksvaerk-krisecenter.dk
     Frederiksværk Krisecenter, Vognmandsgade 1, 3300 Frederiksværk, Tlf. 47 77 04 47