Om opholdet

Frederiksværk Krisecenter kan tilbyde dig og dine børn et trygt sted at bo, hvis du er udsat for vold eller trusler om vold. Vores kerneydelse er sikkerhed. Vi ser dig som værende ressourcefuld og stærk, og vi giver dig et sted at bo, omsorg og mulighed for hjælp og rådgivning.

Under opholdet får du/I jeres eget værelse og adgang til køkken og bad. Indkøb og andre daglige gøremål foretager du selv.

Et ophold varer mellem et par dage og tre måneder. Opholdet er frivilligt og du kan til enhver tid afbryde opholdet, hvis du ønsker det.

Normalt skal du oplyse dit navn, når du søger ophold hos os, men der er mulighed for at bo her anonymt under særlige omstændigheder.