fbpx

Frederiksværk Krisecenter søsætter nyt netværksprojekt

Projektet har til formål at mindske voldsramte kvinders følelse af ensomhed i overgangen fra krisecenter til egen bolig. En af følgevirkningerne ved at være udsat for vold er social isolation som led i den psykiske vold. Kvinder der er udsat for psykisk vold, oplever bl.a. en følelse af ensomhed og isolation fra både arbejdsmarked, venner og familie. Det kan også være at kvinden, grundet vold, er nødsaget til at fraflytte det område hvor hendes netværk er.

Undersøgelser viser, at voldsudsatte kvinder i gennemsnit lever i volden i 10 år, før de kommer ud af den. Mange af kvinderne mister deres netværk i de år. Derfor er det en vigtig del af projektet, at der arbejdes på at opbygge et fællesskab og netværk i lokalområdet og herudover forsøge at genetablere kontakt til tabte familiemedlemmer hvis muligt.

Projektets ønskede effekt er derfor, at kvinderne ved hjælp af en frivillig netværksperson får støtte til at tage del i lokalsamfundet og opleve håb for egen situation og for fremtiden. Samtidig ønsker projektet, at der skabes et givende fællesskab med de andre kvinder og netværkspersoner, så kvindernes netværk opbygges og deres isolation brydes.

Projektet har fået støtte af Socialstyrelsens PUF-pulje og vi arbejder på at projektet skal være en fast forankret på krisecentret.

Vil du være frivillig i projektet eller er du blot interesseret? Kontakt Nana på nana@krisecenter.nu eller ring på tlf: 30 73 95 51

Lige nu søger vi frivillige der vil være med i projektet. Læs mere her.