fbpx

Kvindenetværket

Projekt “Kvindenetværket” blev startet i efteråret 2022 med støtte fra socialstyrelsens PUF-midler.

Projektet har til formål at mindske voldsramte kvinders følelse af ensomhed i overgangen fra krisecenter til egen bolig. En af følgevirkningerne ved at være udsat for vold er social isolation som led i den psykiske vold. Kvinder der er udsat for psykisk vold, oplever bl.a. en følelse af ensomhed og isolation fra både arbejdsmarked, venner og familie. Det kan også være at kvinden, grundet vold, er nødsaget til at fraflytte det område hvor hendes netværk er.

Undersøgelser viser, at voldsudsatte kvinder i gennemsnit lever i volden i 10 år, før de kommer ud af den. Mange af kvinderne mister deres netværk i de år. Derfor er det en vigtig del af projektet, at der arbejdes på at opbygge et fællesskab og netværk i lokalområdet og herudover forsøge at genetablere kontakt til tabte familiemedlemmer hvis muligt.

Projektets ønskede effekt er derfor, at kvinderne ved hjælp af en frivillig netværksperson får støtte til at tage del i lokalsamfundet og opleve håb for egen situation og for fremtiden. Samtidig ønsker projektet, at der skabes et givende fællesskab med de andre kvinder og netværkspersoner, så kvindernes netværk opbygges og deres isolation brydes.

VÆR MED TIL AT SKABE HÅB, FÆLLESSKAB OG FRIHED FOR KVINDER EFTER OPHOLD PÅ KRISECENTER

Bliv frivillig i Kvindenetværket

Som frivillig netværksperson er du med til at støtte en kvinde i en sårbar tid. Mange af kvinderne oplever ensomhed og isolation som følge af volden, og der er større risiko for, at en kvinde vender tilbage til volden, hvis følelsen af ensomhed er til stede, når hun flytter fra krisecentret og i egen bolig.

Som netværksperson vil du blive matchet op med en kvinde, der passer til dig, dine egenskaber og interesser. Du dedikerer ca. 3 timer om ugen til at hjælpe kvinden med det, der er behov for. Det kan være besøg i hjemmet, lytte til det, der er svært eller tage med kvinden til et møde eller til et arrangement i lokalområdet.

Du behøver ikke at have en uddannelse inden for voldsfaglighed, men du skal have lyst til at lære om vold i nære relationer og følgevirkninger for voldsudsatte. Alle netværkspersoner gennemgår et kursus om netop dette, og der vil løbende være sparring fra krisecentrets faglige personale. Det er en fordel med en relevant faglig baggrund, men ikke et krav. Vi forventer at du er fyldt 23 år.

Som netværksperson får du mulighed for at:

  • Gøre en forskel og være en vigtig støtte for en kvinde i en sårbar tid. I mødes 3-4 gange om måneden.
  • Få viden om partnervold gennem kursus og supervision for den frivillige netværksgruppe.
  • Blive en del af et varmt fællesskab, hvor kvinderne og de frivillige samles, spiser og laver aktiviteter sammen ca. en gang om måneden.
  • Bidrage til projektet med det, som lige netop du kan byde ind med. Måske har du en god idé til en aktivitet i projektet?

Vi vil rigtig gerne høre fra dig

Kunne du tænker dig at vide om eller deltage i kvindenetværket, så send en mail til os på frivillig@krisecenter.nu eller ring på tlf: 47 77 04 47. Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig snarest muligt.