Personale

På Frederiksværk Krisecenter er der ansat faguddannet personale med relevante efteruddannelser til at varetage arbejdet og samtalerne med kvinderne og børnene. Derudover er der ansat personale til omsorg, aktiviteter og praktiske opgaver på krisecentret. Krisecentrets frivillige tager del i krisecentrets aktiviteter, omsorg og praktisk arbejde, men ikke selve arbejdet og samtalerne med kvinder og børn på krisecentret.

Krisecentrets aktuelle normering og de borgerrettede timer pr. plads pr. uge kan ses på Tilbudsportalen her.