Hvad er Vold


Vold eksisterer i mange former. De mest kendte er fysisk-, seksuel-, psykisk-, materiel- og økonomiskvold. Fælles for dem er voldsprocessen, som er beskrevet ved hjælp af voldsspiralen. Et kendetegn er at volden normaliseres – både for den, der udøver volden og for den, der er offer for volden. Volden kan derpå snige sig ind og blive en naturlig del af hverdagslivet. De forskellige former for vold optræder ofte samtidig, men de ses også alene. Læs om de forskellige former for vold herunder.

Fysisk vold

Slå, skubbe, bide, sparke, låse inde, kvæle. Fysisk vold er ofte den der kan ses, men ikke altid.Hvis du er udsat for fysisk vold, så er det vigtigt, at du søger læge eller skadestue, hver gang det sker for at få skaden undersøgt, behandlet og beskrevet. Bliver du udsat for fysisk vold og kontakter os, hjælper vi gerne med at komme til læge eller skadestue.

Psykisk vold

Psykisk vold sker ofte med ord. Nedsættende ord, ydmygende ord. Nogen gange foran andre eller ens børn. Trusler – om vold, om at miste noget der er dyrebart, det kan være børn, penge, frihed. Overvågning eller forfølgelse er også en måde at udøve psykisk vold på.

Social kontrol er en form for psykisk vold, hvor du ikke kan færdes alene. Der er en med – for eksempel ved besøg hos læge, samtaler med sagsbehandler eller til møder.

Psykisk vold kan også komme til udtryk som jalousi, der bruges til at kontrollere partneren på.

Økonomisk vold

Økonomisk vold kan udøves ved at kontrollere dine penge eller tvinge dig til at stifte gæld. Hvis du ikke har adgang til dine penge. Skal tigge for dem eller skal bevise hvad hver en krone er brugt til. Med et fint ord: mangel på økonomisk frihed.

Materiel vold

At ødelægge dine ting kan være en del af et voldsmønster. Møbler, tøj, indbo, telefon, computere, personlige ejendele. Ting kan også ødelægges for at skræmme eller tøj kan rives i stykker.

Seksuel vold

Seksuel vold handler meget om tvang. Sex du ikke vil have. Voldtægt og prostitution, men også sex af en slags du ikke ønsker og sex med nogen du ikke vil. Ubehagelig beføling og forsøg på tvunget samleje er også seksuel vold.

Æresrelateret vold

I nogle familier bliver familiens ære sat højere end det enkelte familiemedlem. For at beskytte familiens ære kan vold finde sted.

Noget af det der er særligt ved æresrelateret vold, er at den er planlagt og der er ofte flere, der udøver volden. Ofte er volden accepteret af familien.

Æresrelateret vold kan være:
Tvangsægteskab
Social kontrol (hvem må du mødes med/snakke med)
Genopdragelsesrejser
Følelsesmæssig afpresning
Udelukkelse af familien
Tvang og forbud

Fem historier om forskellige voldstyper

Vold mod børn

Overgreb mod børn er forbudt. Man må ikke slå eller udøve anden vold mod børn. Det er et overgreb mod dit barn, hvis barnet ser eller hører vold. Overgreb og vold mod dit barn er skadeligt for barnets udvikling.

Er du udsat for vold? Læs mere videre her og kontakt os på 47770447 for rådgivning eller ophold.

Det er strafbart at udsætte andre for vold – også når det sker inden for hjemmets fire vægge.